Nostalgi og retro

Fortiden genbrugt kritisk, kreativt og kommercielt

Program

 

10.15

Introduktion v/ Mads Rosendahl Thomsen

10.30

Kristian Handberg: Retro – en senmoderne sensibilitet

Camilla Jalving: Re-enactment som billedkunstnerisk strategi og erindringsform

12.00

Frokost

13.00

Charlotte Rørdam Larsen: Glemmer du, så husker jeg – lyden af fortid i reklamefilm

Britta Timm Knudsen: Fra værk til live: remediering, gengangere og nostalgi i Riget på Riget

14.30

Kaffe

14.45

Annelis Kuhlmann: Re-cykling – re-fleksioner over et levende arkiv

Ingrid Vatne: ”Lys i mørket" - nostalgi eller refleksion?

 


Nostalgi og retro synes at være vigtige elementer i en sen-

moderne sensibilitet. At lade fortiden gå igen er ofte led i

en strategisk, kreativ, ironisk og kritisk måde at inddrage

og gestalte fortiden på, der ligeså meget handler om nutiden.

Seminaret undersøger på tværs af en række kunstarter og

udtryk – musik, teater, film, museer og billedkunst – brugen

af fortiden i nutiden i en klarlæggelse af afledte fænomener

som remediering , recirkulering , re-enactment og med eksem-

pler fra avantgardekunst og kultur over brugen af musik i

reklamefilm til en tur i Den gamle By.


Seminaret er åbent for alle.

Torsdag den 28. maj 2009, kl. 10.15-16.30

Lokale 219, bygning 1451 (Nobelparken)