Byens lag

Seminar om by, kunst og medieteknologi

Digitale mediers evne til at tilføje et ekstra lag til byrummet – i form af fx leksikale opslag forbundet til et kort, links til andre steder og billeder af det der var engang eller kameraers overvågning og kontrol – er en markant egenskab, hvis betydning er vokset i takt med udbredelsen af nye urbane interfaces som fx håndholdte computere, mediefacader og storskærme. Seminaret sætter fokus på, hvordan man på flere måder kan forholde sig til forestillingen om, at oplevelsen af et byrum kan opstå i et samspil med dens lag. Det kan være gennem kunstneriske installationer, hvor der tilføres lyd til byrummet, gennem erindringsspor der aktualiserer stedets fortid, gennem urbane spil eller gennem arkitektoniske strategier, der spiller på flere af disse elementer: teknologi, kunst og erindring. Seminaret sættes fokus på byens mangfoldige lag og på oplevelsen og erfaringen af dem gennem kunst, teknologi, medier og arkitektur.

Tid og sted

Onsdag, den 10. marts 2010, kl. 10.00-15.30

Kasernescenen, Langelandsgade 139

Program

10.00-10.15    Velkomst og introduktion / Christian Ulrik Andersen, IMV

10.15-11.00    Morten Breinbjerg - om 'haunted places'

11.00-12.00    Max Schneider - om analyse af soundscapes

Frokost

13.00-13.40    Lars Bo Løfgreen - om urban texting

13.45-14.20    Thomas Delman - brugen af interaktive og digitale (kunst)installationer som redskaber til utopiatyping

Pause

14.30-15.00    Mads Rosendahl Thomsen - om tilstedeværelse og erindring

15.00-15.30    Debat

Formiddagens program er på engelsk.

Oplægsholdere

Morten Breinbjerg, lektor, Institut for Informations- og Medievidenskab

Thomas Delman, partner i Kollision og ph.d.-stipendiat ved Arkitektskolen i Aarhus

Lars Bo Løfgreen, ph.d.-stipendiat, Institut for Informations- og Medievidenskab

Max Schnider, kunstner

Mads Rosendahl Thomsen, lektor, Institut for Æstetiske Fag

Arrangører: Christian Ulrik Andersen og Mads Rosendahl Thomsen