Besættelsen og erindringens form

Et seminar om skildring af traumatiske erindringer i litteratur, drama og psykologi

 

Onsdag, den 14. april 2010, kl. 10-16

 

Arrangeret i samarbejde med Svalegangen i anledning af 65 året for befrielsen

 


Program

10.00-10.10: Velkomst og introduktion

10.10-10.50: Stefan Iversen om dansk lejrlitteratur

10.50-11.05: Kaffe

11.05-12.25: Nils Gunder Hansen om Tage Skou-Hansen og Tage Skou-Hansen om eget værk

12.25-13.15: Frokost

13.15-14.45: John Andreasen om 2. verdenskrig i dansk dramatik og Ann Sofie Oxenvad om hendes skuespil Besættelse

14.45-15.00: Kaffe

15.00-16.00: Dorthe Kirkegaard Thomsen om en undersøgelse af danskernes erindring om 2. verdenskrig, samt afsluttende debat

Der vil blive serveret kaffe formiddag og eftermiddag.

Sted

Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, Århus

Tilmelding

Da antallet af pladser er begrænset, anbefaler vi tilmelding. Skriv navn og "Seminar april" i emnefeltet på en mail til culturalmemory@gmail.com. Bekræftelse på tilmelding gives snarest efter tilmelding.

Skuespillet Besættelse

Ann Sofie Oxenvads skuespil spiller på Svalegangen i perioden 26. marts - 29. april 2010. Se mere om stykket på Svalegangens hjemmeside.

Om oplægsholderne

  • Tage Skou-Hansen, forfatter og dramatiker. Hans omfattende forfatterskab har tyngdepunkt i modstandskampen under 2. verdenskrig.
  • Nils Gunder Hansen, professor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Har bl.a. udgivet Tage Skou-Hansen. Et forfatterportræt.
  • Stefan Iversen, postdoc, Nordisk Institut, Aarhus Universitet. Arbejder på et projekt om dansk litteratur fra internerings- og koncentrationslejre.
  • Dorthe Kirkegaard Thomsen, lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Forsker i autobiografisk erindring og har bl.a. udgivet artikler baseret på et studie af danskere erindring om 2. verdenskrig.
  • John Andreasen, lektor, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Arbejder på et projekt om dansk dramatik om 2. verdenskrig.
  • Ann Sofie Oxenvad, dramatiker. Har blandt andet skrevet skuespillene Ven og fjende og  Besættelse.